วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“นาฏศิลป์และการแสดง” มรภ.สงขลา รังสรรค์ผลงานชุดบุหรงรายา คว้าแชมป์ประกวด National Dancing Competition ประเทศมาเลเซีย

“นาฏศิลป์และการแสดง” มรภ.สงขลา สร้างชื่อเวทีระดับนานาชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ National Dancing Competition จัดโดย Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย จากผลงานการแสดงชุดบุหรงรายา ที่มีแนวคิดจากประเพณีแห่นกของชาวมลายูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับเชิญเข้าร่วมประกวดการแสดงพื้นเมืองในเทศกาล Festival of Colours of The World (FESCO 2022) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จัดโดย Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย โดยการประสานงานผ่าน อ.รัชยา วีรการณ์ อาจารย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ตนจึงสร้างสรรค์การแสดงชุดบุหรงรายา ซึ่งมีแนวคิดจากประเพณีแห่นกของชาวมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาหลักฐานจากหอภาพยนต์ ในการจัดขบวนแห่นกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2502 รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ National Dancing Competition

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดเป็นนักศึกษาในรายวิชารองเง็ง และรายวิชาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ได้รับการอนุเคราะห์สร้างสรรค์บทเพลงและบันทึกเพลงให้จากคณะอัสลีมาลา ซึ่งที่ผ่านมาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา ได้สงผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยการประกวดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกประกวดที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนการประกวดครั้งที่ 2 เมื่อปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งเป็นการประกวดในรายการนี้เช่นเดียวกัน และปีนี้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นครั้งที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ