วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เป็นประธานกรรมการ การประกวด นางนพมาศ ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เป็นประธานกรรมการ การประกวด นางนพมาศ ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ในปีนี้มี ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562