วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา ทำโครงการเทียนอาสา “ตอน สร้าง” ปรับภูมิทัศน์-พัฒนาสื่อ หวังเป็นแสงส่องทาง ร.ร. ในชนบท

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมฯ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลาทำโครงการเทียนอาสา ตอน สร้าง หวังเป็นแสงส่องทางช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในชนบท สนองพระราชดำรัสให้ราชภัฏมุ่งพัฒนาท้องถิ่น  

นายอนุกูล ถวิลวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประธานโครงการเทียนอาสา เปิดเผยว่า โครงการนี้มีที่มาจากการที่ตนและเพื่อนๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะการศึกษาของนักเรียนในชนบทที่ยังขาดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังตัวอย่างของโรงเรียนวัดห้วยลาด ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ยังมีความขาดแคลนทางด้านสื่อการเรียนการสอน ประกอบกับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน จึงควรแก่การได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น ควบคู่กับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในบริเวณโรงเรียน

นายอนุกูล กล่าวว่า สมาชิกโครงการเทียนอาสาได้ร่วมกันจัดทำสื่อการเรียนการสอน และสื่อความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนในชนบท ด้วยการทาสีอาคารเรียนและห้องน้ำ ทาสีพื้นปูน และจัดห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คณะครู อาจารย์ บุคลาการโรงเรียนวัดห้วยลาด และชุมชนในพื้นที่ ต.ท่าหิน ตลอดจนตำบลใกล้เคียง ผู้สนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ และจากการเรี่ยไรเงินของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานโครงการเทียนอาสา กล่าวอีกว่า สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการทำจิตอาสาจัดกิจกรรมในโรงเรียน คือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สำคัญ โครงการเทียนอาสาเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจภายในสาขาสังคมศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นแกนนำ การจัดทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ถือเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพครูในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ซึ่งโครงการเทียนอาสาเกิดขึ้นเป็นครั้งเเรก โดยความร่วมมือร่วมใจของพวกตนในการลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้ราชภัฏมุ่งพัฒนาท้องถิ่น

ด้าน น.ส.ชลพิษา พิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา มรภ.สงขลา สมาชิกโครงการเทียนอาสา กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งปกติทั่วไปหน่วยงานอื่นมักมองเห็นความสำคัญของตัวผู้เรียนเป็นหลัก แต่อย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนได้รับก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนได้เช่นกัน พวกตนจึงจัดโครงการเทียนอาสาขึ้นมา โดยมีชื่อตอนว่า ตอน สร้าง เพื่อเป็นแสงส่องทางในการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดห้วยลาด และโรงเรียนอื่นในตอนต่อไป โดยจะจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสานต่อความฝันให้น้องๆ โรงเรียนในชนบทต่อไป