วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจิตอาสา รวมใจสู้ไวรัสโควิด-19” ณ อาคารผู้โดยสารฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจิตอาสา รวมใจสู้ไวรัสโควิด-19” เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพบผู้ป่วยในประเทศจีนและต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้กลไกของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ซึ่งได้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่

โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชาชนจิตอาสา คณะสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมฯ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่