วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 โดยนายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ฯ ณ บริเวณหน้าประตูช่องทาง 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่