วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เข้าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบการคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เข้าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้านสนับสนุนธุรกิจ (รหญ.สธ.) นายอนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เจ้าหน้าที่สายการบิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่