วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (ครบรอบ 100 ปี)

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (ครบรอบ 100 ปี) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่