วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562”

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ที่จัดขึ้นภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทย ภายในงาน มีการแสดงขบวนกลองยาวพร้อมทั้งนางรำจากทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและตัวแทนจากสายการบินต่างๆร่วมขบวนอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมีการมอบกระทงให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ร่วมกิจกรรมด้วย และนอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดนางนพมาศอีกด้วย