วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ “ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19”

ตามที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 กรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 548 ราย นั้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และผ่านการคัดกรองอุณหภูมิไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้