วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

18 พ.ย. 2019
855

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่