วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ เส้นทาง อุบลราชธานี-สงขลา (หาดใหญ่) และสงขลา (หาดใหญ่)-อุบลราชธานี

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.25 น.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ พร้อมด้วยนายสุรพลกำพลานนท์วัฒนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานหาดใหญ่) โดยนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สายการบิน ผู้แทนส่วนงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ เส้นทาง อุบลราชธานี-สงขลา (หาดใหญ่) และสงขลา (หาดใหญ่)-อุบลราชธานี เที่ยวบินที่ DD9350 อุบลราชธานี-หาดใหญ่ เวลา 11.25 น. และ DD9351 หาดใหญ่-อุบลราชธานี เวลา 11.55 น. ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่