วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 ร่วมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ)(รหญ. สธ.) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาค ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (อาคาร 2)