วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จัดอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางสัญจรพร้อมแจกของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทาง

วันที่ 11 เมษายน 2566 (เวลา 14.15 น.) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย พลตำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำโดย นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมแจกของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่