วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 หลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานการแถลงข่าวสถานการณ์ covid-19 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 กรณีพบผู้ติดเชื้อ covid-19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 548 ราย เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. กำหนดให้ พนักงานลูกจ้างทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งภายในอาคารสำนักงาน และอาคารผู้โดยสารตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

2. ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน ต้องใกล้ชิดและติดตามความเคลื่อนไหวการเดินทางของ พนักงานในสังกัด พร้อม พร้อมติดตามอาการป่วยที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)

3. ให้พนักงานเฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้างและถือปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด หากพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ให้รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

4. ให้ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานใหญ่ตรวจสอบกล้อง CCTV ในจุดที่สำคัญให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญได้ถ้าต้องการในทันที

5. เฝ้าติดตามสถานการณ์การติดเชื้อ และประกาศต่างๆ ของภาครัฐ พร้อมรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และผ่านการคัดกรองอุณหภูมิไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ก่อนเข้าอาคาร และเมื่ออยู่ภายในอาคารต้องปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ในเบื้องต้นท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานีดับเพลิง และส่วนบริการท่าอากาศยานได้เน้นย้ำให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการในทุกพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้พักรอ ตู้ ATM ราวจับต่างๆ พื้นผิวสัมผัสในลิฟต์ และการให้บริการรถเข็นกระเป๋า กำชับให้ผู้ดูแลเช็ดทำความสะอาดก่อน-หลังการใช้งานทุกเที่ยวบิน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานร่วมกัน เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร