วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โดยมี นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธี ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41กองร้อยตำรวจตระเวนชายที่ 447 ตำรวจภูธรอำเภอสุไหงปาดี ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำโคกยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส