วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทีม นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุลอิหม่าน ต.เกาะแต้ว คว้ารางวัลชมเชยประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบ ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวอรณี สว่างเนตร นายจิรภัทร ลีลาศรีสุนทร และ นายณฤบดี ใยบัว ซึ่งมี ผศ.คุลยา ศรีโยม และ ดร.สุวลี ชูวาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่น ต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน(GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 32 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล และเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุลอิหม่าน หมู่ที่ 4 บ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะนำแนวคิดจากทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา และอีก 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

นอกจากนั้น การประกวดในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบต่อไป