วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” รายงานและมอบถ้วยชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป การแข่งขัน ตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” เข้าพบรายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รับทราบรายงานผลการแข่งขัน และรับมอบถ้วยรางวัล พร้อมร่วมแสดงความยินดีและให้แนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอดการสนับสนุนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสำหรับการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในอนาคต