วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทอท. โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทหญ. ติดตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

27 มี.ค. 2020
891

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทหญ. ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ในการกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน AOT Airports Application ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามการเดินทางของประชาชน ที่ผ่านการเข้า-ออก จังหวัดสงขลา โดยอากาศยาน

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050