วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทอท.หาดใหญ่จัดอบรม “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่