วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทอญ. ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา จัดรับบริจาคโลหิต พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปในท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สงขลา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต โดยนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.สธ) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ฯ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่