วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทหญ. ร่วมหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดนอกเขตการบิน ในพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยคณะทำงานด้านบริหารจัดการสุนัขจรจัดนอกเขตการบิน (Landside) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก กรมปศุศัตว์จังหวัดสงขลา กรมปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดนอกเขตการบิน ในพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขนอกเขตการบินฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่