วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ทม.บ้านพรุ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันแรก คึกคักทั้งผู้สมัครและกองเชียร์แน่นขนัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุเป็นวันแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัคร 3 ทีม ได้แก่

ทีมสันติธรรมบ้านพรุ
ทีมบ้านพรุรวมพลัง
ทีมบ้านพรุยั่งยืน
และผู้สมัครอิสระจำนวน 5 คน

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 38 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 965 กิโลเมตร มีอาณาเขตและเขตการปกครองจำนวน 17.97 ตารางกิโลเมตร ดังนี้

ทิศเหนือ จด เทศบาลเมืองคอหงส์

ทิศตะวันออก จด เทศบาลตำบลบ้านไร่

ทิศใต้ จด จด เทศบาลตำบลบ้านไร่

ทิศตะวันตก จด เทศบาลเมืองควนลัง, เทศบาลตำบลทุ่งลาน