วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) (อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์)