วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ ร่วมหารือกับเจ้าของฟาร์มสุกรหาแนวทางป้องกันโรคระบาดในสุกร

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ.ส.อ. ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางป้องกันการระบาดในสุกรในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค และเจ้าของฟาร์มสุกรในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ จำนวน 20 ฟาร์ม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) และในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทางเทศบาลเมืองคอหงส์และปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อในสุกรโดยการสวอป (Swab) ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ เพื่อวางแผนมาตรการการรักษาและป้องกันการระบาดในวงกว้าง ต่อไป