วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการใช้เงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ”

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการใช้เงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ” ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา