วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 4