วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ บ้านนายสมบูรณ์ เล็กสุทธิ์ ซอยเทศแก้ว