วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ตัวแทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ พันโท อภิสิทธิ์ ฤทธิศักดิ์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42, นายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 สำนักชลประทานที่ 16 สงขลา, นายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และนายสัณหวัช ชูรอด ตัวแทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (หลังใหม่)

หลังจากพิธีเปิด จิตอาสาภัยพิบัติได้ลงพื้นที่พัฒนาคลองระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านในไร่ ร่วมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 42 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์