วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่แจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่แจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3