วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อชุมชนบ้านคลองเปล 1และบ้านคลองเปล2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ และ ร.ต.สุพจน์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดและงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชนบ้านคลองเปล 1 และชุมชนบ้านคลองเปล 2