วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์ร่วมแถลงข่าวงานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมแถลงข่าวงานมหาบุญ มหากุศล “ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 14” โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข ประธานจัดงานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 14

นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา นายธีรชัย ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และนายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ ณ โรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยโรงเจเต้าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ได้จัดงานไถ่ชีวิตโคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงวันสำเร็จธรรมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2565 โดยจะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทุกวัน และมีพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้แล้วตลอดทั้ง 10 วัน ก็จะมีอาหารเจไว้บริการผู้มาร่วมบุญทุกท่านอีกด้วย