วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ร่วมกับบ้านหมายิ้มจัดประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธี CNVR การทำหมัน และการสำรวจประชากรสุนัขในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จ่าสิบเอกฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับบ้านหมายิ้มและ soi dog นำโดยนายสัตวแพทย์ ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการประชากรสุนัขและแมวประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดด้วยวิธี CNVR การทำหมัน และการสำรวจประชากรสุนัขในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์