วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์มอบกระเช้าแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าพบนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาข้อราชการพร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา