วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดพิธีเปิดและปล่อยแถว ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยทางถนน๗ วันแห่งความสุข เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ข่าวสังคม-ข่าวทั่วไป

26 ธ.ค. 2019
858

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562เวลา 17.00 น.ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริเวณประตู 108ถนนปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานรณรงค์เตรียมความพร้อมความปลอดภัยทางถนน7 วันแห่งความสุข เทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ กล่าวรายงานและ พ.ต.อ.ศักสิทธิ์ มีแสง ผกก.สภ.คอหงส์ , นายเกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.สงขลา) ร่วมเป็นเกียรติ์ในครั้งนี้ด้วย

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.สงขลา) ได้มาแนะนำสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.สงขลา) ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันต่างๆ พร้อมบอกสายด่วน คปภ.ที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชม คือ1186 พิเศษกว่านั้น ช่างเทศกาลปีใหม่ ได้แนะนำ กรมธรรม์รายย่อย ประกันภัย 100 บาท 200 บาท และ 222 บาท ซึ่งสำนักงานของ คปภ.สงขลา ตั้งอยู่ ณ เขต 8 ( ราษฎร์อุทิศ ซอย 29 ต.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 )

เทศบาลเมืองคอหงส์ จึงจัดให้มีการปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 2จุดได้แก่ศูนย์อาสสมัครป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน บริเวณประตู 108 ถนปุณณกัณฑ์2 ป้อมอาสาสมัครรักษาดินแดน (ชุดขุนหลวง)บริเวณทางลอดสะพานรถไฟบ้านปลักธงโดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่และคอยอำนวยความสะดวก

ทั้ง 2 จุด และให้เจ้าหน้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจออกลาดตระเวนตามจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ต่อไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชน