วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือและพิจารณาผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่พักอาศัยเกิดเหตุเพลิงไหม้

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือนางรชนิศ ทานัง และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่พักอาศัยเกิดเหตุเพลิงไหม้ (บ้านเลขที่ 46 ซอยเล็กอุทิศ ตำบลคอหงส์) ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์