วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม 2563”

11 ส.ค. 2020
756

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม 2563” บริเวณริมคลองระบายน้ำ 5 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากมาย อาทิ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์), กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, เรือนจำจังหวัดสงขลา, สำนักชลประทานที่ 16, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหาดใหญ่, ประธานชุมชน, คณะกรรมชุมชน, อสม., พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วม