วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับอำเภอเมืองหาดใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 42 สำนักงานชลประทานที่ 16 และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ บริเวณถนนชลประทาน ริมคลองระบายน้ำ 6 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

กิจกรรมวันนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต่อด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตกแต่งสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปลูกต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาด บริเวณถนนชลประทาน ริมคลองระบายน้ำ 6 ให้มีความสวยงาม และเพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565