วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563