วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลัง เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ซ้อมเรือ) ณ บึงน้ำพรุจูด

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมเรือ) ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี, นายจินตน์ จันทคาร, นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจ ในการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอุทกภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บึงน้ำพรุจูด ตำบลควนลัง อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมเรือ) ในครั้งนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 22 คน ได้มีความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอุทกภัยอย่างถูกวิธี และมีการฝึกซ้อมแผนโดยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ได้แก่ การฝึกทักษะจำเป็นของนักกู้ภัยทางน้ำ ทักษะการว่ายน้ำกู้ภัย ทักษะการนำพาผู้ประสบภัย ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอุปกรณ์ และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเรือ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา