วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลัง ร่วมกับหน่วยงานรัฐและผู้นำชุมชนจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลามของพี่น้องไทยมุสลิม

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น ณ บริเวณโรงเรียนบ้านบางแฟบ โดยมีนายณฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสวขลา ให้เกียรติเป็นประธาน นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงาน นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา กล่าวให้การสนับสนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการมัสยิดในเขตเทศบาลเมืองควนลังและใกล้เคียง และพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ จะขึ้นในช่วงเดือนรอบีอุลเอารัลตามปฎิทินจันทรคติอิสลามของทุกปีและงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 นี้เทศบาลเมืองควนลัง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อิหม่าม ผู้นำชุมชนและพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยใช้ชื่องาน “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม” เพื่อเทิดพระเกียรติศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวทางพระศาสดา ของพี่น้องไทยมุสลิม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาอิสลาม
2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลามของพี่น้องไทยมุสลิม
3.เพื่อฉลอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่านศาสดามูฮัมหมัดซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมและมุสลิมทั่วโลก
4.เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของพี่น้องต่างศาสนิก

ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ภายในงานมีพิธีทางศาสนาอิสลาม การดุอาร์ขอพร กิจกรรมบนเวที มีการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม ของเด็กเยาวชนศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด และโรงเรียนในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนต่างๆมากมาย