วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทม.ควนลัง จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่พร้อมมอบจักรยานมากกว่า200คันเป็นของขวัญพิเศษ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

พร้อมกันนี้นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวให้โอวาทและเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี2566 นี้ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชนต่างๆทำให้การจัดครั้งนี้กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือทางเทศบาลฯได้จัดมอบจักรยานมากกว่า200คันเป็นของขวัญวันเด็กปีนี้โดยให้ผู้ปกครองน้องๆหนูๆลงทะเบียนก่อนเข้างานเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงของขวัญชิ้นพิเศษนี้ทุกคน