วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลังมอบถุงยังชีพแก่จิตอาสาช่วยเหลือในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น . ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่จิตอาสาช่วยเหลือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 500 ชุด ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก
1. มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่ จำนวน 200 ชุด
2. บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด จำนวน 200 ชุด
3. บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 100 ชุด