วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทน.หาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย การทำลูกประคบ ยาหม่อง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางบุญสิริ รำจวนจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวกมลรส แก้วศรีจันทร์ (ครูผู้สอน) และ นายชนัชญ์ เฟื่องไพศาลศิลป์ (ครูผู้สอน) โรงเรียนธิดานุเคราะห์และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทย การทำลูกประคบ ยาหม่อง และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข