วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ทน.หาดใหญ่ โดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อม สท.และ จนท.ทน.หาดใหญ่ มอบถุงยังชีพ (รอบที่ 1) ให้แก่ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

09 มิ.ย. 2020
1239

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพ (รอบที่ 1) ให้แก่ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ เมื่อวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จากนั้น วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ และกำหนดมอบถุงยังชีพ ในวันที่ 9 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแยกตามเขตและรายชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่เขต 1 มอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
2.พื้นที่เขต 2 มอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 3.พื้นที่เขต 3 มอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 4.พื้นที่เขต 4 มอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

ถุงยังชีพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย

1.ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง
2.น้ำมันพืช 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด
3.น้ำปลา 700 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
4.ปลากระป่อง จำนวน 8 กระป๋อง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์รับถุงยังชีพ (ตามประกาศรายชื่อ) 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มารับแทน
3.ใบมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่ (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับถุงยังชีพ) 4.คูปองการรับถุงยังชีพที่เทศบาลมอบให้ผ่านประธานชุมชน

โดยขอรับมอบถุงยังชีพได้ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศฯไว้ ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ
1.ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่
2.ประธานชุมชน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร.074-200142