วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทน.หาดใหญ่ จัด Big cleaning สถานีขนส่งตลาดเกษตร เตรียมพร้อมเปิดให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถานีขนส่งตลาดเกษตร เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ซึ่งดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการขนส่งสาธารณะของสถานีขนส่งตลาดเกษตร ณ บริเวณขนส่งตลาดเกษตร และบริเวณโดยรอบ โดยมี นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่