วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ ลานหน้าสถานีดับเพลิงสถานี 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชน ชุมชนโชคสมาน ชุมชนเกาะเลียบ ชุมชนวัดโคกสมานคุณ ชุมชนสถานี2 ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนใกล้เคียง ณ ลานหน้าสถานีดับเพลิงสถานี 2 เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)