วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทน.สงขลา จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง บริบทของเทศบาลนครสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เทศบาลนครสงขลา จำนวน 40 คน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้