วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทน.สงขลา จัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำดูแลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 7 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากชุมชน ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกหนัก

เทศบาลนครสงขลา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 7 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากชุมชน ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกหนัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำดูแลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงจุดที่ 1 สถานีสูบน้ำถนนเตาหลวง ซอย 6จุดที่ 2 สถานีสูบน้ำปากคลองสำโรง (ปากคลองสำโรง)จุดที่ 3 สถานีสูบน้ำบริเวณท่าเรือประมงเล็ก (สะพานไม้ เยื้องปั๊มน้ำมันพีที)จุดที่ 4 สถานีสูบน้ำบริเวณข้างวัดชัยมงคลจุดที่ 5 สถานีสูบน้ำบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ถนนรองเมือง)จุดที่ 6 สถานีสูบน้ำบริเวณชุมชนวัดไทรงาม (ข้างโรงเรียนวิเชียรชม)จุดที่ 7 สถานีสูบน้ำบริเวณแยกถนนชลเจริญตัดถนนแหล่งพระราม

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนดินถล่ม สายด่วน 1132 หรือ 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1016, 0-7431-2700 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง