วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทน.สงขลามอบข้าวสารและข้าวโพดให้กับกลุ่มอาสารักษ์ลิง

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมมอบข้าวสาร จำนวน 20 กระสอบ และข้าวโพด จำนวน 20 กระสอบ ให้กับกลุ่มอาสารักษ์ลิง ตามโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงลิง โดยมีอาจารย์วัลย์ยานี สุวรรณชาตรี เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาลิงขาดแคลนอาหาร จากการลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางแก้ปัญหาลิงบริเวณเขาน้อย-เขาตังกวน และขณะนี้เทศบาลนครสงขลา ได้มีการจัดทำป้ายเตือนให้ชะลอความเร็วเมื่อถึงบริเวณดังกล่าว และจากนี้จะมีการกำหนดจุดในการให้น้ำและอาหารสำหรับลิง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

ทั้งนี้ จะมีการหารือร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครสงขลาที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา ในด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขพื้นฐาน ข้อที่ 7.2 แก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากลิงภายในเขตเทศบาลนครสงขลาอย่างเป็นระบบ