วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทน.สงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสารภี 2 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 โดยมี นายวิชากร บัวหอม และนายดนุพล สุนทรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณ

โดยปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. กิจกรรมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดเลียบวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนนครในและถนนสายบุรี, เวลา 08.30 น. พิธีแห่พระพุทธสิหงค์และนางสงกรานต์ ขบวนเริ่มจากบริเวณลานคนเมือง, เวลา 10.00 น. พิธีผลัดเปลี่ยนอังสะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ปะรำพิธีบริเวณถนนสายบุรี (หน้าธนาคารออมสิน สาขาสงขลา) และวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนชลาทัศน์